Astanga Yoga (B)

Astanga Yoga (B)

Buy
350 kcal burned
60

minutes

Level: Normal
Limit of participants
10
Trainers:

Ashtanga trong tiếng Phạn có nghĩa là “tám nhánh”. Đây là tám nhánh của yoga được nêu trong Yoga Sutras của Patanjali. Ashtanga yoga giúp nắn chỉnh xương sống, giải độc cơ thể, tăng cường sức mạnh của cơ bắp, sự dẻo dai và sức bền. HLV sẽ sử dụng các chuỗi bài tập Ashtanga khác nhau phù hợp với trình độ của từng học viên.

thanh đăng ký tập thử