LỊCH TẬP

Time / DayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
06:00
-
07:00
07:00
-
08:00
08:00
-
09:00
09:00
-
10:00
10:00
-
11:00
11:00
-
12:00
12:00
-
13:00
13:00
-
14:00
14:00
-
15:00
15:00
-
16:00
16:00
-
17:00
17:00
-
18:00
Zumba
17:40
-
18:40
Phòng Group X
Zumba
17:40
-
18:40
Phòng Group X
18:00
-
19:00
19:00
-
20:00

Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn đạt kết quả tốt nhất trong luyện tập

Lựa chọn lớp tập phù hợp

Liên hệ