Quang Đạt Nick

Quang Đạt

Nick

Trainer

Qualifications

Muay Thai certificate by Instructor Decha from Thailand

First-Aid certificate CPR

Experience

– 7 years doing self-training and 4 years working as a personal trainer.

– An expert in weight loss with customized exercises to burn fat, build and tone up muscles.

– An experienced, passionate and result-driven fitness trainer.

 

Bằng cấp

Chứng chỉ Muay Thai, huấn luyện bởi HLV Decha (Thái Lan)

Chứng chỉ sơ cấp cứu CPR

Kinh nghiệm và đôi nét về HLV

– 7 năm luyện tập thể hình và 4 năm làm Huấn luyện viên cá nhân

– Chuyên gia về giảm cân, tăng cơ, giảm mỡ.

– Là một huấn luyện viên kinh nghiệm, nhiệt tình và tâm huyết.