Việt Hùng Mark

Việt Hùng

Mark

Trainer

Bằng cấp

– Tốt nghiệp trường Đại học Thể dục thể thao 1 Bắc Ninh

– Chứng chỉ sơ cấp cứu, Family Medical Practice, Việt Nam

– Chứng chỉ Muay Thai – Kickboxing (cấp độ 2)

Kinh nghiệm & Chuyên môn

7 năm kinh nghiệm Huấn luyện viên, trong đó 3 năm huấn luyện thể thao và 4 năm là huấn luyện viên Fitness

Cải thiện và thay đổi hình thể với chế độ luyện tập chuyên biệt và tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lý

Qualifications

– Bac Ninh Fitness and Sport University

– First aid certificate, Family Medical Practice, Vietnam

– Muay Thai – Kickboxing Certificate, Level 2

Experience & Specialization

7 years working as a Personal Trainer, including 3 years as a sport coach and 4 years as a fitness personal trainer

Body transformation with customized training plan and meal plans.